ENGAGEMANG, KVALITET OCH RESULTAT

på följande sidor hittar du mer om våra tjänster >

Våra tjänster.

› Support till våra kunders säljare 

Genom med att ta fram leads och boka in säljmöten. Utan några fasta kostnader eller andra åtaganden får du en effektivare säljkår med en säljsupport som coachas och styrs professionellt.

› Säljcoach

Vi går in som ett stöd till försäljningschefen. Vi coachar säljarna efter deras individuella behov. Ser till att nya säljare har extra stöd i form av coaching, hjälp med argument och framtoning, mötesbokning, hjälp att hitta nya kundämnen etc. Avrapporterar hela tiden till säljledningen.

› Marknadsstöd gällande mässor, seminarier och event

Att hitta leads för utställare, VIP-inbjudningar och uppföljning av deltagande. Här krävs det verkligt kompetent telemarketingpersonal och är ytterligare en viktig del i vår verksamhet.

Marknadsföring som ger resultat.   Kontakta oss