ENGAGEMANG, KVALITET OCH RESULTAT

på följande sidor hittar du mer om våra tjänster >

Details create the big picture.

› Support till våra kunders säljare 

Genom med att ta fram leads och boka in säljmöten. Utan några fasta kostnader eller andra åtaganden får du en effektivare säljkår med en säljsupport som coachas och styrs professionellt.

› Säljcoach

Vi går in som ett stöd till försäljningschefen. Vi coachar säljarna efter deras individuella behov. Ser till att nya säljare har extra stöd i form av coaching, hjälp med argument och framtoning, mötesbokning, hjälp att hitta nya kundämnen etc. Avrapporterar hela tiden till säljledningen.

› Prisvärda företagsevent

Vi arbetar hela vägen eller med utvalda delar av större eller mindre företagsevent för kunder/prospects och återförsäljare. Vi kan också ge idéer till enklare företagsarrangemang som kunden genomför i egen regi.

› Marknadsstöd gällande mässor, seminarier och event

Att hitta leads för utställare, VIP-inbjudningar och uppföljning av deltagande. Här krävs det verkligt kompetent telemarketingpersonal och är ytterligare en viktig del i vår verksamhet.

› Webdesign

Vid behov av ny hemsida eller uppdaterad grafisk profil hjälper vi er att ta fram en professionell och målgruppsanpassad hemsida utifrån era krav och önskemål.

› Riktade DM-kampanjer 

I form av anpassade utskick med tredimensionell effekt – genom att vi arbetar med uppföljande VIP-telefonkontakt. Här skapar vi konkreta resultat.

› Sälj- och marknadsföringsmaterial

Vi tar fram DR, broschyrer, webb, sälj- och mässmaterial på alla språk. Genomförande av riktade marknadsaktiviteter.

Marknadsföring som ger resultat.   Kontakta oss