Kreativa kampanjer som ger resultat.

rikta din kampanj mot rätt målgrupp och rätt personer >

 Vi lägger upp riktade DM-kampanjer mot utvalda målgrupper där vi arbetar med olika former av utskick i kombination med en effektiv uppföljning per telefon. Detta i nära samråd med säljkåren så att aktiviteten blir ett starkt stöd för dem.

Mer om våra VIP-inbjudningar >

En tredimensionell effekt.

Läs mer om vår säljcoachning >

1.

Du får fram intressanta leads på både kort och lång sikt

2.

Du får bokade säljmöten

 

3.

Vi ser att kunden ofta sparar utskicket, eftersom det är så konkret och inriktat efter just deras behov. De återkommer därför ibland långt efter kampanjen är avslutad.

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans lägger vi upp en kampanj som bygger på:

Läs mer om våra företagsevent >

1. 

Väl utvalda företag

2.

Rätt kontaktpersoner

3. 

Målgruppsinriktat budskap

4. 

Kreativ budskapsbärare

5. 

Uppföljning som skapar konkreta resultat som säljbesök, telefonmöte eller ett leads att återkomma till

PS.

Vad gäller budskapsbäraren, så följer vi kundens grafiska profil alternativt samarbetar med kundens reklambyrå.

Paris
Addit Sales Support_Besöksbokning_Säljsupport_Telemarketing_Företagsevent_Leads
Kaffe
Höghus4

Resultatinriktning, engagemang och kreativitet   Våra andra tjänster >