Konkreta tips för ett bra nyhetsbrev

Idag prenumererar de flesta på någon typ av digitalt nyhetsbrev. För företag och organisationer är nyhetsbreven i många fall deras direktlänk till viktiga målgrupper därför är det oerhört viktigt att nyhetsbreven fungerar perfekt både med form och funktion. Dessvärre uppstår allt som oftast tekniska problem där nyhetsbreven studsar, bilder klassas som spam och poängen med innehållet går förlorat då vissa e-postprogram inte öppnar nyhetsbrevet.

Back to basics

I senaste numret av Cap & Design (nr 3 2010) ges mycket goda tips som hjälper dig att ta dig runt problemen och de hänvisar till tre konkreta tips:

  • Använd målgruppernas e-postprogram
  • Jobba med rubriker
  • Testa många gånger själv innan du skickar ut

Metoderna kallas för stenålder eftersom de var vanligt förekommande under 1990-talet då Internet förvisso fanns men utan flashiga effekter. För att undvika problem med de vanligaste e-post programmen, Lotus Notes och Microsoft Outlook är att utgå från en (ur ett designperspektiv) förbjuden metod, nämligen att placera innehållet i tabeller. Detta för att e-postprogrammen inte accepterar placeringskommandon i CSS eller lager.

Ett annat problem är hanteringen av bilder i brevet. Att ange en mörk bakgrundsbild och sedan vit test ovanpå kan bli förödande, likaså kan läsbarheten försämras om layouten är för bred. Oftast öppnar mottagaren brevet i förhandsgranskning och då måste man scrolla sidledes för att få med all text. En bra standard att utgå ifrån är 600 pixlar.

Sedan handlar det om att testa flera gånger om. Den största skillnaden finns mellan webbklienter och och fasta program. Gmail och Hotmail fungerar i princip likadant medan fasta program som Lotus, Outlook och Entourage har helt individuella förutsättningar.

Outlook är sämst på att hantera bakgrundsbilder, Lotus Notes är dåliga på CSS.

Utgå från det som målgruppen använder

Bäst förutsättningar med sitt nyhetsbrev är om man anpassar detta utifrån de program som målgruppen använder. Generellt använder anställda inom kommun och landsting och även stora företag, Lotus notes, medan mindre aktörer och privatpersoner ofta utgår från Gmail och Hotmail.

Om man inte vet ska man alltid göra nyhetsbrevet så enkelt som möjligt, även om det innebär förlust av bilder. Kopiera inte in text direkt från Word och tänk på att vänsterjustera texten!

Enligt en undersökning gjort av Apsis, som är experter på just nyhetsbrev, visade det sig att vänsterspalten får 80 % mer uppmärksamhet än den högra totalt sett ger man ett nyhetsbrev 11 sekunders uppmärksamhet.

Kommande trender

Christian Andersson, Svensk webbutveckling, som intervjuades i artikeln listade sina tankar om de trender som han ser för digitala nyhetsbrev:

  • Nyhetsbrev blir personligare
  • Standard utformas för hur html för epost ska utformas
  • Automatiska utskick som avgörs av tidigare aktiviteter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *